GlobalFire Valkyrie CSB IP 65

Opis proizvoda

Informacije o artiklu

Konvencionalna sirena sa blicerom
Jačina 97dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Spoljašnja montaža IP65. Sirena ispunjava EN54 standard.

Specifikacije

Napomene

Preuzimanje

Instalatersko upustvo Valkyrie CSB IP 65 instalatersko upustvo Engleski jezik PDF