LST MAX 4351 E

Opis proizvoda

Informacije o artiklu

Termički detektor (fiksna temperatura) konvencionalni
Serija 300

Specifikacije

Napomene

Preuzimanje