GlobalFire VULCAN-C

Opis proizvoda

Informacije o artiklu

Konvencionalna sirena
Jačina 96dB. Potrošnja do 7mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Sirena ispunjava EN54 standard.

Specifikacije

Napomene

Preuzimanje

Instalatersko upustvo VULCAN-C instalatersko upustvo Engleski jezik PDF