Soyal Guardian Professional

Opis proizvoda

Informacije o artiklu

Softver za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena
Podržava rad sa 255 čitača i 1000 korisnika, kreiranje kompanija, radnih jedinica i odeljenja, podešavanje kontrole pristupa koricnicima, izveštaji kontrole pristupa, radnog vremena, službenih i privatnih izlazaka, pauza, eksportovanje izveštaja u PDF, integracija sa Dahua sistemima za video nadzor, klijent/server arhitektura, softver na srpskom jeziku

Specifikacije

Napomene

Podržava rad na operativnim sistemima Windows 7 i novijim

Preuzimanje

Instalatersko uputstvo Guardian Professional instalatersko uputstvo Srpski jezik PDF